Hakkımızda

Eğitimin amacı; yaratıcı, üretici düşünen, eleştirici, kendini yansıtabilen ve geliştirebilen bireyler yetiştirmektir. Çocukların öğrenmede zevk alabilmeleri, öğrenmede aktif olabilmeleri kullanılan eğitim araç ve gereçlerinin gelişim düzeylerine uygun olmasıyla mümkündür.

Salan Yayınları olarak bu ilkeleri rehber edinmekte, yayınlarımızla öğretimin kalitesini artırmaya çalışmaktayız.

Yayın evimizin kurucusu Mehmet SALAN eğitim yayıncılığı ile ilgili çalışmalarına modern matematiğin ülkemizde uygulanmaya konulduğu 1974 yılında başlamıştır. 1984 yılında İstanbul'da Sayın Yayınları adıyla yayın evimizi kurmuştur.

Bugün geldiğimiz noktada eğitim yayıncılığı ile ilgili çalşmalarımız çeşitli alanlarda devam etmektedir. Bu çalışmalarımız okul öncesi, ilköğretim ve lise ders kitapları, yardımcı kaynak kitapları, çocuk kitapları, yap-bozlarla geniş bir kitleyle hitap etmektedir.

Salan Yayınları bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da eğitime çağdaş yaklaşımıyla öğretmen ve öğrencilerimize daha yararlı olma amacını sürdürecektir.